با دوخت قطعات زیر پارچه در کنار هم که می تواند از پارچه های ساده گلدار راه راه خال خال و ……. باشد میتوان طرحهایی بسیار متنوع و زیبا را خلق کرد . و گاها برای جلوه ی بیشتر پارچه از دوخت های بخیه استفاده می شود . این دوخت در دوره ی سلجوقی رواج یافته است . امروزه چهل تکه دوزی رواج بسیار زیادی دارد و در اکر شهر ها دوخته می شود . به دلیل تنوع زیاد پارچه ها و تفاوت سلیقه ها در این دوخت جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و در تهیه روتختی ها جهیزیه عروس سرویس آشپزخانه تابلوهای تزئینی و ….. 
این دوخت با روش های مختلفی که بسته به نوع کاربرد انتخاب می شوند .

در حال نمایش 2 نتیجه