برودری دوزی یا بردری دوزی چیست؟

دوخت بردری دوزی هم با دست و هم با چرخ گلدوزی دوخته می شود .

برودری دوزی یا بردری دوزی با دست و چرخ خیاطی

اگر بخواهیم دوخت را بادست انجام دهیم باید بعد از طراحی روی پارچه از دوخت های پتویی یا دندان موشی استفاده شود . این دوخت در ایران به شکل های مختلفی رایج بوده است اما چون در کشور های اروپایی نیز نظیری از این دوخت رایج می باشد صرفا اروپایی می دانند . امروزه این دوخت در تزئینات منزل مانند روتختی– رانر ها و حتی لباس و مانتو کاربرد زیادی دارد .

در حال نمایش یک نتیجه