درباره رونیل

اینجاب نیلوفر عابدی از دوران کودکی به ھنر ھای دستی علاقه مند بوده ام و در دبیرستان به دوخت ھای سنتی علاقه بیشتری پیدا کردم. پس از اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی بمدت ۶ سال انواع دوخت ھای سنتی را نزد اساتید مختلف در شھر ھای قزوین و تھران فراگرفتم و باتوجه به تفاوت آموزش ھا، تصمیم گرفتم اولین آموزشگاه دوخت ھای سنتی و گلدوزی با ماشین نیلوفر را در شھر قزوین از سال  ۱۳۷۷ تاسیس نمایم. با اخذ مجوز تولید کارگاھی از اداره کل میراث فرھنگی گردشگری و صنایع دستی فعالیت خود را آغاز کردم. با توجه به نقطه نظرات متفاوت در این حوزه، در اولین دوره تحصیلات عالی دوخت ھای سنتی ایران تحصیلات تکمیلی خود را فرا گرفتم و با ثبت علامت انحصاری رونیل به عرصه تجاری سازی آموخته ھای خود ورود پیداکردم.

اھداف

۱- ارائه آموزش ھای اصولی و صحیح جھت حفظ اصالت دوخت ھای سنتی در ھنرھای سنتی 

۲- تربیت نیروی انسانی ماھر در دوخت ھای سنتی 

۳- تلفیق ھنر ھای سنتی و مدرن با رویکرد جلب رضایت سلایق مختلف 

۴- جلب رضایت ھنر جویان از آموزش ھای فرا گرفته شده و مشتریان 

۵- تلفیق و ترکیب ھنر ھای گلدوزی باھم و تولید دوخت ھای خاص و منحصر به فرد رونیل 

۶- ھنر جویان پس از اخذگواھینامه می توانند در آموزشگاه در بحث آموزش یا تولید، مشغول به کار شوند 

در دھه ۷۰ که داشتن موبایل رویایی برای ھمگان بود قطعا سفر یک دختر خانم به تھران قطعا کار راحتی نبود چه بسا شب ھایی که در برف و بوران زمستان با دیر رسیدن به منزل موجبات نگرانی و استرس پدر و مادرم میشدم. چرا که برای رسیدن به ھدف نیاز به تلاش بسیاری بود. و پس از سپری شدن سختی ھای بسیار دوران آموزش، آموزشگاه در سال ۷۷ تاسیس شد و پا به عرصه جدیدی گذاشتم. دختری با ظاھر آرام و کم سن و سال که شاید مشتریان به سختی به آن اعتماد می کردند وارد دنیای خشن رقابت شد و با سخت کوشی و جنگیدن برای ھدف، خستگی و گاھی نامھربانی ھا را تحمل میکردم و با تلاش بسیار سعی میکردم کارم را به مشتریان و ھنر جویان به درستی ارائه دھم.

(البته مایلم داستانی از وقایع ام را در فرصتی مناسب بنویسم)

از سال  ۷۷ بعنوان طراح سوال و آزمونگر و نماینده آموزشگاه ھای آزاد گلدوزی و دبیر انجمن طراحی و دوخت و شخصی فعال در نمایشگاه ھای متعدد در قزوین و دیگر شھر ھا بودم.

و بدین ترتیب  ۲۵سال سپری شد و ھمواره در این سال ھا مشغول آموختن دوره ھای جدید بودم و نمونه ھای مختلف دوخت ھای سنتی و مدرن را در شھر ھای تھران و اصفھان و نزد دوستان کرمانی فرا گرفتم و ھمواره سعی کردم ھنر ھای مختلفی را به طرز صحیح آموزش دھم. پس از جمع آوری آرشیو آلبوم کار و تابلو ھای متعدد، فکر کاربری شدن آنھا و روانه شدن به سوی بازار تولید رونیل از دوخت ھای سنتی و مدرن و گلدوزی حرفه ای با ھدفمندی آموزش ھا، تصمیم به تولید گرفتم تا با ھدف قرار گرفتن ھنرجویان در چرخه تولید صنایع دستی در آموزشگاه یا حتی منزل خود صاحب یک شغل شوند و به این تربیت برند رونیل را در سازمان اسناد و املاک کشور ثبت نمودم. تولیدات باید با نامی زیبا در ذھن علاقه مندان ثبت شود که پس از تحقیق بسیار رونیل برند ما شد.

سپس برای اولین بار تعدادی از مانتو ھای خاص را طراحی کرده و با دوخت تجاری و دوخت ھای سنتی و گاھا تلفیق دوخت سنتی و مدرن و ارائه ی کارھای خاص و تولید انواع دوخت ھای سنتی برای تزئین منزل مانند انواع رومیزی ھا و تابلو ھای تزئینی و شال و کیف و شومیز، کت و پالتو و تزئین انواع لباس ھای زمستانی و تابستانی و … فعالیت رونیل آغاز شد و قطعا با ھدف شرکت در نمایشگاه ھای بین المللی و صادرات با تمام توان و قدم ھای محکم به تولید سوزن دوزی ھای خاص جھت جلب رضایت مشتریان خواھیم پرداخت.

سلایق مختلف مشتریان و نظرات متنوع مشکل پسندان باعث شد خلاقیت در کار ھای سفارشی بیشتر و با پشت کار بیشتر سفارشات از سال ھای قبل بھتر ارائه شود. مجموعه رونیل شامل آموزش دوخت ھای سنتی و مدرن و گلدوزی با ماشین در محیطی دوستانه و صمیمی با تولیدات منحصر به فرد در خدمت علاقمندان می باشد. با توجه به زیبایی ھای گلدوزی ھای صنعتی چرخ گلدوزی صنعتی تک کله به مجموعه رونیل اضافه شد.

با ما در ارتباط باشید...