سوزن دوزی ممقان از رودوزی های ایرانی است که به وسیله نخ های ابریشمی الوان نقش های بسیار زیبایی روی پارچه ایجاد میکند .

ممقان در استان تبریز میباشد و منظور از ممقان دوزی نوع دوخت و دوز زینتی مختص آن منطقه میباشد .

قسمت های مختلف این دوخت با اصطلاحات و گویش زیبای آن منطقه نامگذاری شده است .

ممقان دوزی با نخ های ابریشمی الوان که با تکنیک های دوخت کوک ، زنجیره ، زیکزاک ، دندون موشی و… دوخته میشود.

ممقان دوزی دوختی بسیار زیبا است که از آن برای زینت انواع لباس ، کلاه ، کیف ، رومیزی ، زیر لیوانی ، و نوار های باریک و پهن استفاده میشد.

در حال نمایش 3 نتیجه