در حال نمایش یک نتیجه

ابریشم دوزی تهران کد شماره ۱

ابریشم دوزی دوختی است که با نخ های ابریشمی الوان میتوان نقش های متنوع و زیبایی را روی پارچه خلق